Cổ phiếu OTC CTCM

TIN BÁN CTCP Xi măng Công Thanh

Giá:
10,000 VNĐ / 1 CP
Khối lượng:
5,000
Số lượt xem:
498
Ngày đăng tin:
14/02/2018
Người đăng:
Số điện thoại:
0946863883
Ngày tham gia:
02/14/2018
Nơi giao dịch:
Toàn quốc
Nội dung:   


Bán cổ phiếu xi măng Công Thanh.Liên hệ:0946863883

Tin đối ứng (Những tin khớp của tin đăng)
Mã CP Giá KL Thời gian
MUA   CTCM 3,500 600,000 13/11