Cổ phiếu OTC VABANK

TIN BÁN Ngân hàng TMCP Việt Á

Giá:
5,000 VNĐ / 1 CP
Khối lượng:
2,000
Số lượt xem:
300
Ngày đăng tin:
12/03/2018
Người đăng:
Số điện thoại:
0989369403
Ngày tham gia:
12/03/2018
Nơi giao dịch:
TP Hồ Chí Minh
Nội dung:   


Tin đối ứng (Những tin khớp của tin đăng)
Mã CP Giá KL Thời gian
MUA   VABANK 4,200 600,000 13/11