Cổ phiếu OTC

TIN BÁN

Giá:
150,000 VNĐ / 1 CP
Khối lượng:
5,000
Số lượt xem:
286
Ngày đăng tin:
21/03/2018
Người đăng:
Số điện thoại:
0905223289
Ngày tham gia:
03/21/2018
Nơi giao dịch:
Đà Nẵng
Nội dung:   


Tin đối ứng (Những tin khớp của tin đăng)
Mã CP Giá KL Thời gian