Cổ phiếu OTC INTIMEX

TIN BÁN CTCP Intimex Việt Nam

Giá:
56,000 VNĐ / 1 CP
Khối lượng:
15,000
Số lượt xem:
287
Ngày đăng tin:
09/04/2018
Người đăng:
Số điện thoại:
0982209468
Ngày tham gia:
09/04/2018
Nơi giao dịch:
Hà Nội
Nội dung:   


Tin đối ứng (Những tin khớp của tin đăng)
Mã CP Giá KL Thời gian