Cổ phiếu OTC

TIN BÁN

Giá:
42,000 VNĐ / 1 CP
Khối lượng:
1,000
Số lượt xem:
247
Ngày đăng tin:
18/04/2018
Người đăng:
Số điện thoại:
0931854624
Ngày tham gia:
04/18/2018
Nơi giao dịch:
Toàn quốc
Nội dung:   


Tin đối ứng (Những tin khớp của tin đăng)
Mã CP Giá KL Thời gian