Cổ phiếu OTC AASC

TIN BÁN CTCP Chứng khoán Á Âu

Giá:
10,000 VNĐ / 1 CP
Khối lượng:
1,000
Số lượt xem:
205
Ngày đăng tin:
20/09/2018
Người đăng:
Số điện thoại:
0983668811
Ngày tham gia:
09/20/2018
Nơi giao dịch:
Hà Nội
Nội dung:   


Tin đối ứng (Những tin khớp của tin đăng)
Mã CP Giá KL Thời gian