Cổ phiếu OTC

TIN BÁN

Giá:
20,000 VNĐ / 1 CP
Khối lượng:
120,000
Số lượt xem:
222
Ngày đăng tin:
01/10/2018
Người đăng:
Số điện thoại:
0989095445
Ngày tham gia:
01/10/2018
Nơi giao dịch:
Hà Nội
Nội dung:   


Tin đối ứng (Những tin khớp của tin đăng)
Mã CP Giá KL Thời gian