Cổ phiếu OTC SEABANK

TIN BÁN Ngân hàng TMCP Đông Nam Á

Giá:
14,000 VNĐ / 1 CP
Khối lượng:
9,000
Số lượt xem:
36
Ngày đăng tin:
03/10/2018
Người đăng:
Số điện thoại:
0934489859
Ngày tham gia:
03/10/2018
Nơi giao dịch:
TP Hồ Chí Minh
Nội dung:   


Tin đối ứng (Những tin khớp của tin đăng)
Mã CP Giá KL Thời gian
MUA   SEABANK 11,000 600,000 14/02