Cổ phiếu OTC

TIN BÁN

Giá:
32,000 VNĐ / 1 CP
Khối lượng:
6,000
Số lượt xem:
107
Ngày đăng tin:
03/11/2019
Người đăng:
Số điện thoại:
0962083315
Ngày tham gia:
03/11/2019
Nơi giao dịch:
Hà Nội
Nội dung:   


Tin đối ứng (Những tin khớp của tin đăng)
Mã CP Giá KL Thời gian