Cổ phiếu OTC

TIN BÁN

Giá:
10,000 VNĐ / 1 CP
Khối lượng:
15,000
Số lượt xem:
53
Ngày đăng tin:
14/01/2020
Người đăng:
Số điện thoại:
0933309083
Ngày tham gia:
01/14/2020
Nơi giao dịch:
Toàn quốc
Nội dung:   


Ai có nhu cầu liên hệ ĐT:0933309083

Tin đối ứng (Những tin khớp của tin đăng)
Mã CP Giá KL Thời gian