Cổ phiếu OTC

TIN BÁN

Giá:
22,500 VNĐ / 1 CP
Khối lượng:
20,000
Số lượt xem:
158
Ngày đăng tin:
13/08/2018
Người đăng:
Số điện thoại:
0967589588
Ngày tham gia:
08/13/2018
Nơi giao dịch:
Toàn quốc
Nội dung:   


ban cp SEOUL METAL VN 0907432462

Tin đối ứng (Những tin khớp của tin đăng)
Mã CP Giá KL Thời gian