Cổ phiếu OTC

TIN BÁN

Giá:
22,100 VNĐ / 1 CP
Khối lượng:
100,000
Số lượt xem:
264
Ngày đăng tin:
19/04/2018
Người đăng:
Số điện thoại:
0916002968
Ngày tham gia:
04/19/2018
Nơi giao dịch:
Hà Nội
Nội dung:   


Bán 100.000 CP HSM – Hanosimex Hà Nội. Liên hệ: 091 600 2968

Tin đối ứng (Những tin khớp của tin đăng)
Mã CP Giá KL Thời gian