Cổ phiếu OTC

TIN BÁN

Giá:
10,000 VNĐ / 1 CP
Khối lượng:
1,000
Số lượt xem:
107
Ngày đăng tin:
28/10/2019
Người đăng:
Số điện thoại:
0395268430
Ngày tham gia:
10/28/2019
Nơi giao dịch:
Toàn quốc
Nội dung:   


Bán cổ phần công ty Vận tải đường sắt Hà Nội

Tin đối ứng (Những tin khớp của tin đăng)
Mã CP Giá KL Thời gian