Cổ phiếu OTC MCMI

TIN BÁN Công ty Giống bò sữa Mộc Châu

Giá:
42,000 VNĐ / 1 CP
Khối lượng:
8,500
Số lượt xem:
60
Ngày đăng tin:
25/04/2019
Người đăng:
Số điện thoại:
0948216144
Ngày tham gia:
04/25/2019
Nơi giao dịch:
Hà Nội
Nội dung:   


Ban cổ phần mcmi

Tin đối ứng (Những tin khớp của tin đăng)
Mã CP Giá KL Thời gian
MUA   MCMI 40,000 200,000 08:48
MUA   MCMI 48,000 100,000 20/08