Cổ phiếu OTC

TIN BÁN

Giá:
30,000 VNĐ / 1 CP
Khối lượng:
20,000
Số lượt xem:
111
Ngày đăng tin:
31/10/2019
Người đăng:
Số điện thoại:
0906458078
Ngày tham gia:
10/31/2019
Nơi giao dịch:
Hà Nội
Nội dung:   


ban co phieu Bamboo airways

Tin đối ứng (Những tin khớp của tin đăng)
Mã CP Giá KL Thời gian