Cổ phiếu OTC 2TCORP

TIN BÁN CTCP Kỹ thuật Công trình Việt Nam

Giá:
5,000 VNĐ / 1 CP
Khối lượng:
300,000
Số lượt xem:
326
Ngày đăng tin:
19/08/2017
Người đăng:
Số điện thoại:
0984 980 678
Ngày tham gia:
14/06/2017
Nơi giao dịch:
Yên Bái
Nội dung:   


bán cổ phiếu

Tin đối ứng (Những tin khớp của tin đăng)
Mã CP Giá KL Thời gian
MUA   2TCORP 25,000 200,000 13/11