Cổ phiếu OTC COMIFOOD

TIN BÁN CTCP Lương Thực Thực Phẩm Colusa-Miliket

Giá:
18,000 VNĐ / 1 CP
Khối lượng:
300,000
Số lượt xem:
358
Ngày đăng tin:
13/11/2019
Người đăng:
Số điện thoại:
0934287687
Ngày tham gia:
01/07/2017
Nơi giao dịch:
Toàn quốc
Nội dung:   


Bán cổ phiếu COMIFOOD nghiêm túc,có tách lẻ, liên hệ 0934.287.687

Tin đối ứng (Những tin khớp của tin đăng)
Mã CP Giá KL Thời gian
MUA   COMIFOOD 18,000 600,000 13/11