Cổ phiếu OTC COMIFOOD

TIN BÁN CTCP Lương Thực Thực Phẩm Colusa-Miliket

Giá:
18,000 VNĐ / 1 CP
Khối lượng:
300,000
Số lượt xem:
25
Ngày đăng tin:
22/09/2017
Người đăng:
Số điện thoại:
0934287687
Ngày tham gia:
01/07/2017
Nơi giao dịch:
Toàn quốc
Nội dung:   


Bán cp COMIFOOD nghiêm túc,có tách lẻ, liên hệ 0934.287.687

Tin đối ứng (Những tin khớp của tin đăng)
Mã CP Giá KL Thời gian
MUA   COMIFOOD 18,000 600,000 07:55