Cổ phiếu OTC NVC

TIN BÁN Công ty cổ phần Nam Vang (Nam Vang Corp)

Giá:
0 VNĐ / 1 CP
Khối lượng:
50,000
Số lượt xem:
423
Ngày đăng tin:
13/11/2019
Người đăng:
Số điện thoại:
0934287687
Ngày tham gia:
01/07/2017
Nơi giao dịch:
Toàn quốc
Nội dung:   


Bán cổ phiếu NVC nghiêm túc,có tách lẻ, liên hệ 0934.287.687

Tin đối ứng (Những tin khớp của tin đăng)
Mã CP Giá KL Thời gian
MUA   NVC 0 100,000 13/11