Cổ phiếu OTC QHHC

TIN BÁN CTCP Quê hương - Liberty

Giá:
30,500 VNĐ / 1 CP
Khối lượng:
100,000
Số lượt xem:
3
Ngày đăng tin:
20/09/2017
Người đăng:
Số điện thoại:
0934287687
Ngày tham gia:
01/07/2017
Nơi giao dịch:
Toàn quốc
Nội dung:   


Bán cp QHHC nghiêm túc,có tách lẻ, liên hệ 0934.287.687

Tin đối ứng (Những tin khớp của tin đăng)
Mã CP Giá KL Thời gian
MUA   QHHC 30,500 200,000 20/09