Cổ phiếu OTC TTPC

TIN BÁN CTCP Đầu tư Kiến trúc Xây dựng Toàn Thịnh Phát

Giá:
9,500 VNĐ / 1 CP
Khối lượng:
300,000
Số lượt xem:
19
Ngày đăng tin:
22/09/2017
Người đăng:
Số điện thoại:
0934287687
Ngày tham gia:
01/07/2017
Nơi giao dịch:
Toàn quốc
Nội dung:   


Bán cp TTPC nghiêm túc,có tách lẻ, liên hệ 0934.287.687

Tin đối ứng (Những tin khớp của tin đăng)
Mã CP Giá KL Thời gian
MUA   TTPC 9,500 600,000 07:54