Cổ phiếu OTC TTPC

TIN BÁN CTCP Đầu tư Kiến trúc Xây dựng Toàn Thịnh Phát

Giá:
9,500 VNĐ / 1 CP
Khối lượng:
300,000
Số lượt xem:
352
Ngày đăng tin:
13/11/2019
Người đăng:
Số điện thoại:
0934287687
Ngày tham gia:
01/07/2017
Nơi giao dịch:
Toàn quốc
Nội dung:   


Bán cổ phiếu TTPC nghiêm túc,có tách lẻ, liên hệ 0934.287.687

Tin đối ứng (Những tin khớp của tin đăng)
Mã CP Giá KL Thời gian
MUA   TTPC 9,500 600,000 13/11