Cổ phiếu OTC VIETBANK

TIN BÁN Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín

Giá:
5,000 VNĐ / 1 CP
Khối lượng:
300,000
Số lượt xem:
12
Ngày đăng tin:
22/09/2017
Người đăng:
Số điện thoại:
0934287687
Ngày tham gia:
01/07/2017
Nơi giao dịch:
Toàn quốc
Nội dung:   


Bán cp VIETBANK nghiêm túc,có tách lẻ, liên hệ 0934.287.687

Tin đối ứng (Những tin khớp của tin đăng)
Mã CP Giá KL Thời gian
MUA   VIETBANK 5,000 600,000 07:54