Cổ phiếu OTC PPHC

TIN BÁN Tổng CTCP Phong Phú

Giá:
21,000 VNĐ / 1 CP
Khối lượng:
300,000
Số lượt xem:
9
Ngày đăng tin:
20/09/2017
Người đăng:
Số điện thoại:
0934287687
Ngày tham gia:
01/07/2017
Nơi giao dịch:
Toàn quốc
Nội dung:   


Bán cp PPHC nghiêm túc,có tách lẻ, liên hệ 0934.287.687

Tin đối ứng (Những tin khớp của tin đăng)
Mã CP Giá KL Thời gian
MUA   PPHC 21,000 600,000 20/09