Cổ phiếu OTC

TIN BÁN

Giá:
1,900,000 VNĐ / 1 CP
Khối lượng:
200,000
Số lượt xem:
190
Ngày đăng tin:
19/11/2018
Người đăng:
Số điện thoại:
0903499696
Ngày tham gia:
11/19/2018
Nơi giao dịch:
Toàn quốc
Nội dung:   


bán số lượng lớn nghiên túc có tách lẻ xin LH 0912..220.310

Tin đối ứng (Những tin khớp của tin đăng)
Mã CP Giá KL Thời gian