Cổ phiếu OTC

TIN BÁN

Giá:
15,000 VNĐ / 1 CP
Khối lượng:
15,000
Số lượt xem:
375
Ngày đăng tin:
18/01/2018
Người đăng:
Số điện thoại:
0972402732
Ngày tham gia:
01/18/2018
Nơi giao dịch:
Hà Nội
Nội dung:   


Cần bán 15.000 cổ phiếu của Công ty cổ phần Hanel Liên hệ: 0972402732

Tin đối ứng (Những tin khớp của tin đăng)
Mã CP Giá KL Thời gian