Cổ phiếu OTC

TIN BÁN

Giá:
22,000 VNĐ / 1 CP
Khối lượng:
1,000,000
Số lượt xem:
121
Ngày đăng tin:
08/07/2019
Người đăng:
Số điện thoại:
0903890777
Ngày tham gia:
08/07/2019
Nơi giao dịch:
Toàn quốc
Nội dung:   


can ban co phieu CTY CP TD VSETGROUP LH 0903890777

Tin đối ứng (Những tin khớp của tin đăng)
Mã CP Giá KL Thời gian