Cổ phiếu OTC SCBANK

TIN BÁN Ngân hàng TMCP Sài Gòn

Giá:
6,000 VNĐ / 1 CP
Khối lượng:
35,000
Số lượt xem:
303
Ngày đăng tin:
09/07/2019
Người đăng:
Số điện thoại:
0983280382
Ngày tham gia:
07/09/2019
Nơi giao dịch:
TP Hồ Chí Minh
Nội dung:   


Cần bán cổ phiếu SCB

Tin đối ứng (Những tin khớp của tin đăng)
Mã CP Giá KL Thời gian
MUA   SCBANK 4,200 600,000 13/11