Cổ phiếu OTC

TIN BÁN

Giá:
8,000 VNĐ / 1 CP
Khối lượng:
780
Số lượt xem:
253
Ngày đăng tin:
11/04/2018
Người đăng:
Số điện thoại:
0933972825
Ngày tham gia:
11/04/2018
Nơi giao dịch:
Toàn quốc
Nội dung:   


Cần bán cp SPT

Tin đối ứng (Những tin khớp của tin đăng)
Mã CP Giá KL Thời gian