Cổ phiếu OTC

TIN BÁN

Giá:
150,000 VNĐ / 1 CP
Khối lượng:
20,000
Số lượt xem:
188
Ngày đăng tin:
22/10/2018
Người đăng:
Số điện thoại:
0983668811
Ngày tham gia:
10/22/2018
Nơi giao dịch:
Hà Nội
Nội dung:   


Cần bán nghiêm túc 20000 cp VSE, liên hệ 0986 351 739

Tin đối ứng (Những tin khớp của tin đăng)
Mã CP Giá KL Thời gian