Cổ phiếu OTC PVHN

TIN BÁN Công ty CP xăng dầu dầu khí Hà Nội

Giá:
2,742,500 VNĐ / 1 CP
Khối lượng:
600,000
Số lượt xem:
225
Ngày đăng tin:
31/10/2018
Người đăng:
Số điện thoại:
01689035749
Ngày tham gia:
10/31/2018
Nơi giao dịch:
Toàn quốc
Nội dung:   


CAN BAN NGHIEM TUC CP PVHN SO LUONG LON, THU TUC NHANH GON, GIAO NGAY, CO CHIA NHO GOI LIEN HE NGAY

Tin đối ứng (Những tin khớp của tin đăng)