Cổ phiếu OTC

TIN BÁN

Giá:
2,350,000 VNĐ / 1 CP
Khối lượng:
200,000
Số lượt xem:
195
Ngày đăng tin:
15/11/2018
Người đăng:
Số điện thoại:
0903499696
Ngày tham gia:
11/15/2018
Nơi giao dịch:
Toàn quốc
Nội dung:   


Cần bán nghiên túc 200k cp chia nhỏ , có sẵn giao dịch ngay

Tin đối ứng (Những tin khớp của tin đăng)
Mã CP Giá KL Thời gian