Cổ phiếu OTC NVC

TIN BÁN Công ty cổ phần Nam Vang (Nam Vang Corp)

Giá:
1,000 VNĐ / 1 CP
Khối lượng:
7,500
Số lượt xem:
175
Ngày đăng tin:
29/05/2019
Người đăng:
Số điện thoại:
0369497802
Ngày tham gia:
05/29/2019
Nơi giao dịch:
Bắc Ninh
Nội dung:   


Cần bán nvc

Tin đối ứng (Những tin khớp của tin đăng)
Mã CP Giá KL Thời gian
MUA   NVC 0 100,000 13/11