Cổ phiếu OTC EABANK

TIN BÁN Ngân hàng TMCP Đông Á

Giá:
4,000 VNĐ / 1 CP
Khối lượng:
200,000
Số lượt xem:
174
Ngày đăng tin:
20/02/2019
Người đăng:
Số điện thoại:
0945927931
Ngày tham gia:
02/20/2019
Nơi giao dịch:
Hà Nội
Nội dung:   


Cần bán thỏa thuận ngay

Tin đối ứng (Những tin khớp của tin đăng)
Mã CP Giá KL Thời gian
MUA   EABANK 3,000 600,000 13/11