Cổ phiếu OTC SCBANK

TIN BÁN Ngân hàng TMCP Sài Gòn

Giá:
10,000 VNĐ / 1 CP
Khối lượng:
35,000
Số lượt xem:
137
Ngày đăng tin:
07/03/2018
Người đăng:
Số điện thoại:
0983280382
Ngày tham gia:
03/07/2018
Nơi giao dịch:
TP Hồ Chí Minh
Nội dung:   


Cần bán

Tin đối ứng (Những tin khớp của tin đăng)
Mã CP Giá KL Thời gian
MUA   SCBANK 4,500 600,000 18/04