Cổ phiếu OTC

TIN BÁN

Giá:
45,000 VNĐ / 1 CP
Khối lượng:
70,000
Số lượt xem:
258
Ngày đăng tin:
10/04/2018
Người đăng:
Số điện thoại:
0912132232
Ngày tham gia:
10/04/2018
Nơi giao dịch:
Hà Nội
Nội dung:   


Cần bin CP Danapha

Tin đối ứng (Những tin khớp của tin đăng)
Mã CP Giá KL Thời gian