Cổ phiếu OTC

TIN BÁN

Giá:
36,000 VNĐ / 1 CP
Khối lượng:
3,000
Số lượt xem:
212
Ngày đăng tin:
01/08/2018
Người đăng:
Số điện thoại:
0988321212
Ngày tham gia:
01/08/2018
Nơi giao dịch:
Hà Nội
Nội dung:   


cần tiền đi chơi nên bán VTCD

Tin đối ứng (Những tin khớp của tin đăng)
Mã CP Giá KL Thời gian