Cổ phiếu OTC MCMI

TIN BÁN Công ty Giống bò sữa Mộc Châu

Giá:
42,000 VNĐ / 1 CP
Khối lượng:
8,500
Số lượt xem:
154
Ngày đăng tin:
24/04/2019
Người đăng:
Số điện thoại:
0948216144
Ngày tham gia:
04/24/2019
Nơi giao dịch:
Hà Nội
Nội dung:   


Chuyển nhượng cổ phần.

Tin đối ứng (Những tin khớp của tin đăng)