Cổ phiếu OTC EDEN

TIN BÁN CTCP Ê Đen

Giá:
42,100 VNĐ / 1 CP
Khối lượng:
1,500,000
Số lượt xem:
10
Ngày đăng tin:
17/06/2019
Người đăng:
Số điện thoại:
0902428670
Ngày tham gia:
05/03/2019
Nơi giao dịch:
TP Hồ Chí Minh
Nội dung:   


Có sẵn CP EDEN, VASS, Tam phong, TTBD, Singsing, Anco, Benthanhland, Xây dựng 40. Giá thỏa thuận.

Tin đối ứng (Những tin khớp của tin đăng)
Mã CP Giá KL Thời gian