Cổ phiếu OTC

TIN BÁN

Giá:
13,000 VNĐ / 1 CP
Khối lượng:
4,000,000
Số lượt xem:
139
Ngày đăng tin:
03/06/2019
Người đăng:
Số điện thoại:
0966751678
Ngày tham gia:
03/06/2019
Nơi giao dịch:
Hà Nội
Nội dung:   


Cổ tức cam kết 11%/1 năm. kế hoạch 2020 lên sàn upcom

Tin đối ứng (Những tin khớp của tin đăng)
Mã CP Giá KL Thời gian