Cổ phiếu OTC

TIN BÁN

Giá:
32,000 VNĐ / 1 CP
Khối lượng:
20,000
Số lượt xem:
200
Ngày đăng tin:
25/07/2018
Người đăng:
Số điện thoại:
0902386128
Ngày tham gia:
07/25/2018
Nơi giao dịch:
TP Hồ Chí Minh
Nội dung:   


công ty Dược việt nam, chuẩn bị lên sàn. Kỳ vọng như VCS

Tin đối ứng (Những tin khớp của tin đăng)
Mã CP Giá KL Thời gian