Cổ phiếu OTC PVCB

TIN BÁN Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam

Giá:
4,500 VNĐ / 1 CP
Khối lượng:
8,200
Số lượt xem:
215
Ngày đăng tin:
15/08/2018
Người đăng:
Số điện thoại:
983515799
Ngày tham gia:
08/15/2018
Nơi giao dịch:
TP Hồ Chí Minh
Nội dung:   


ĐT A THỦY – 0983515799

Tin đối ứng (Những tin khớp của tin đăng)
Mã CP Giá KL Thời gian
MUA   PVCB 3,000 600,000 13/11