Cổ phiếu OTC

TIN MUA

Giá:
6,000 VNĐ / 1 CP
Khối lượng:
1,000,000
Số lượt xem:
185
Ngày đăng tin:
20/08/2017
Người đăng:
Số điện thoại:
0982150787
Ngày tham gia:
20/08/2017
Nơi giao dịch:
Toàn quốc
Nội dung:   


Dũng 0982150787, giao dịch các loại cp toàn quốc

Tin đối ứng (Những tin khớp của tin đăng)
Mã CP Giá KL Thời gian