Cổ phiếu OTC SING

TIN BÁN Công Ty Cổ Phần SING SING

Giá:
10,000 VNĐ / 1 CP
Khối lượng:
2,000,000
Số lượt xem:
210
Ngày đăng tin:
26/10/2018
Người đăng:
Số điện thoại:
0902652680
Ngày tham gia:
10/26/2018
Nơi giao dịch:
TP Hồ Chí Minh
Nội dung:   


Giá thỏa thuận

Tin đối ứng (Những tin khớp của tin đăng)
Mã CP Giá KL Thời gian
MUA   SING 10,000 600,000 13/11