Cổ phiếu OTC VASS

TIN BÁN CTCP Bảo hiểm Viễn Đông

Giá:
131,747 VNĐ / 1 CP
Khối lượng:
9,425,000
Số lượt xem:
242
Ngày đăng tin:
26/10/2018
Người đăng:
Số điện thoại:
0902652680
Ngày tham gia:
10/26/2018
Nơi giao dịch:
TP Hồ Chí Minh
Nội dung:   


Giá thỏa thuận

Tin đối ứng (Những tin khớp của tin đăng)
Mã CP Giá KL Thời gian
MUA   VASS 0 200,000 13/11