Cổ phiếu OTC EDEN

TIN BÁN CTCP Ê Đen

Giá:
42,000 VNĐ / 1 CP
Khối lượng:
1,504,367
Số lượt xem:
216
Ngày đăng tin:
09/11/2018
Người đăng:
Số điện thoại:
0902652680
Ngày tham gia:
11/09/2018
Nơi giao dịch:
TP Hồ Chí Minh
Nội dung:   


Giá thỏa thuận

Tin đối ứng (Những tin khớp của tin đăng)
Mã CP Giá KL Thời gian