Cụ thể, Becamex IDC sẽ chào bán 311,207,000 cp với giá khởi điểm 31,000 đồng/cp. Thời gian đấu giá sẽ diễn ra vào sáng ngày 01/12 tới đây.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty mẹ – Tổng công ty Đầu tư và phát triển công nghiệp – TNHH MTV (Becamex IDC) với hình thức cổ phần hóa giữ nguyên phần vốn Nhà nước, phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn.

Becamex IDC có vốn điều lệ 13,170 tỷ đồng, tương đương 1,317,000,000 cổ phần, trong đó 671,670,000 cổ phần Nhà nước nắm giữ, chiếm 51% vốn điều lệ; 4,936,700 cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp, chiếm 0.37% vốn điều lệ; 311,207,100 cổ phần bán đấu giá công khai, chiếm 23.63% vốn điều lệ; 329,250,000 cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược, chiếm 25% vốn điều lệ. Mệnh giá 1 cổ phần là 10,000 đồng.

Như vậy, nếu đợt IPO của Becamex sắp tới diễn ra thành công, ước Tổng công ty này sẽ thu về hơn 9,640 tỷ đồng.