Cổ phiếu OTC

TIN BÁN

Giá:
48,000 VNĐ / 1 CP
Khối lượng:
300,000
Số lượt xem:
249
Ngày đăng tin:
29/01/2018
Người đăng:
Số điện thoại:
01682605425
Ngày tham gia:
01/29/2018
Nơi giao dịch:
TP Hồ Chí Minh
Nội dung:   


Hiện có sẵn 300.000 cần bán gấp, liên hệ: 01682.805.425

Tin đối ứng (Những tin khớp của tin đăng)
Mã CP Giá KL Thời gian