Cổ phiếu OTC TVSI

TIN BÁN CTCP Chứng khoán Tân Việt (TVS)

Giá:
10,000 VNĐ / 1 CP
Khối lượng:
20,000
Số lượt xem:
70
Ngày đăng tin:
16/12/2019
Người đăng:
Số điện thoại:
0903201079
Ngày tham gia:
12/16/2019
Nơi giao dịch:
Toàn quốc
Nội dung:   


Lh;0967480880

Tin đối ứng (Những tin khớp của tin đăng)
Mã CP Giá KL Thời gian
MUA   TVSI 0 200,000 13/11