Cổ phiếu OTC

TIN BÁN

Giá:
14,000 VNĐ / 1 CP
Khối lượng:
46,140
Số lượt xem:
131
Ngày đăng tin:
15/07/2019
Người đăng:
Số điện thoại:
0913802938
Ngày tham gia:
04/09/2018
Nơi giao dịch:
TP Hồ Chí Minh
Nội dung:   


lien he 0913802938 BAO

Tin đối ứng (Những tin khớp của tin đăng)
Mã CP Giá KL Thời gian