Cổ phiếu OTC

TIN BÁN

Giá:
6,500 VNĐ / 1 CP
Khối lượng:
4,200
Số lượt xem:
213
Ngày đăng tin:
05/10/2017
Người đăng:
Số điện thoại:
0938581682
Ngày tham gia:
10/05/2017
Nơi giao dịch:
TP Hồ Chí Minh
Nội dung:   


Liên hệ Trà 0938581682

Tin đối ứng (Những tin khớp của tin đăng)
Mã CP Giá KL Thời gian