Cổ phiếu OTC

TIN BÁN

Giá:
33,000 VNĐ / 1 CP
Khối lượng:
100,000
Số lượt xem:
324
Ngày đăng tin:
06/04/2018
Người đăng:
Số điện thoại:
0986926686
Ngày tham gia:
06/04/2018
Nơi giao dịch:
Hà Nội
Nội dung:   


Mua bán nghiêm túc Mr: Dũng 0986926686

Tin đối ứng (Những tin khớp của tin đăng)
Mã CP Giá KL Thời gian